I

I

I

I

I

                        Киев 18

Выпуск:  1989 г.

Завод:  Арсенал

Камера:  №890004       документы из архива з-да  "Арсенал" любезно предоставил  Иван Зотиков /Украина/

                      №890004    архив  з-да " Арсенал"

Создание сайта Masterflash.ru (c) 2017 г. Все права защищены